بلوک های سنگ مرمر

بلوک های سنگ مرمر کاملا طبیعی است. بعد از اینکه بلوک ها از معدن استخراج و به فابریکه آورده شدند به مشخصات دسته بندی میشوند. بلوک های سنگ مرمر میتواند بصورت مستقیم خریداری و یا برای پروسه قطعه سنگ و یا کاشی فرستاده شوند.

استفاده :

  • ساخت و ساز
  • ساخت تایل- حوضچه و وان حمام
  • هنر مجسمه سازی

برای دانلود مشخصات بلوک های ما اینجا کلیک کنید:

image
image
image