پروفایل

از زمان تاسیس این شرکت در سال 2006 میلادی – شرکت استخراج سنگ افغان مروارید تمرکز روی استخراج نو آوری توسعه و بازاریابی منابع طبیعی دارد . این تمرکز باعث گردیده است تا شرکت افغان مروارید تبدیل به پیشرو در صنایع جهانی استخراج و پراسس سنگ مرمر گردد . ارایه کیفیت عالی با استفاده از منابع مناسب اقتصادی باعث شده است که محصولات این شرکت بصورت مداوم به بازار عرضه شود .

تنوع

شرکت استخراج سنگ افغان مروارید افتخارگسترش و تنوع محصولات خویش را دارد.کسب شهرت روز افزون ما ثابت میکند که شرکت استخراج سنگ افغان مروارید توانمندی کار در بسا نقاط پر چالش دنیا را دارد. بیشترین سرمایه گذاری ما در افغانستان و امارات متحده عربی و فعالیت هایی در کانادا، آمریکا و هونگ کونگ میباشد.

پلان های استراتیژیک

  • image توجه بر روی منابع طبیعی
  • image حضور جهانی
  • image رشد اقتصادی

ارزش ها

ارزش های شرکت افغان مرواید برخواسته از سبک خاص تجارت این شرکت با مشتریانش میباشد.سبک خاص تجارتی این شرکت بر مبنای چهار اصل : پاسخگویی به مشتریان – احترام متقابل- کار تیمی و صداقت کاری میباشد.شرکت استخراج سنگ افغان مروارید به جوامع محلی احترام گذاشته خود را از طریق کار های محیطی – اجتماعی و اقتصادی مسول میداند.به عنوان یک شرکت بین المللی – شرکت استخراج سنگ افغان مروارید با تمام کشور های میزبان روابط نزدیک دارد .این یک فضای تیمی منحصر به فردی را بر اساس یکپارچه گی و تمایل ما فراهم میکند تا جوامع محلی از کار ما بهره مند شوند. ارزش های فوق باعث موفقیت و پیشرفت مداوم شرکت استخراج سنگ افغان مروارید در آینده خواهد شد .