دید کلی

استخراج سنگ مرمر یک فرایند طولانی و فنی است. برای درک بهتر مشتریان از این فرایند ما انرا به چند مرحله زیر ساده نمودیم.

معدن سنگ مرمر

سنگ مرمر متشکل از کربنات کلسیم و مینیرییم تشکیل شده است .بخاطر فشار بالا و حرارت این سنگ زیبا و غنی از کلسیم را تشکیل میدهد.برخی از مرمر ها میتواند از آهک و یا مواد معدنی سیلیکات منیزیم تشکل شده باشد .جستجو برای یک معدن مناسب سال ها پلان ریزی – تست و تحقیق توسط زمین شناسان و جیولوجست های خبره به طول می انجامد .تیمی فنی داخلی ما متشکل از دانشمندان کاملا متخصص از کشور های ترکیه-مصر-استرالیا- افریقا-کانادا و آمریکا آماده اند تا بهترین سنگ مرمر را برای نیازمندی های شما پیدا نمایند.

انفجار

استخراج سنگ مرمر از معدن یک پروسه چند مرحله ای است که توسط آن ما صخره های سنگ مرمر را از زمین جدا میکنیم .انفجار معدن گام بعدی در این پروسه است.این با استفاده از مهارت های مراقبوی انفجار و با استفاده از یک ماشین هوای انفجاری صورت میگیرد .بعد از این انفجار صخره از کف معدن جدا میشود .

استخراج

سنگ مرمر یک سنگ بسیار سخت است لذا استخراج آن باید از طریق سیم برش – تیغ برش – و یا سیم الماس برش صورت گیرد .در این مرحله اره یک شگافی را در بین صخره ایجاد میکند .تجهیزات پیشرفته که توسط شرکت استخراج سنگ افغان مروارید استفاده میشود ما را قادر میسازد تا تمام صخره های که چی مرطوب و یا خشک باشند را بصورت عمودی و افقی قطع نماییم .یک سیستم بسیار فنی جهت اطمیان از حفظ سنگ و برش ان به بهترین مشخصات و اندازه ها در پروسه برش استفاده میگردد.

فاصله بین بلاک ها

فشار هوار به عنوان آخرین مرحله بین بلوک ها بعد از برش استفاده میشود . یک فشار بسیار قوی برای جدا سازی بلوک در بین بلوک ها ایجاد میکند .

انتقالات

بعد از آماده شدن بلوک ها آنها توسط ماشین آلات بارگیری سنگین – کرن های سیار و ثابت بر روی موتر های باربری گذاشته میشود .

پروسس در فابریکه

بعد از اینکه بلوک ها به فابریکه رسید بلاک های سنگ خام تحت شرایط خاص نگهداری و تا زمان انتخاب انها توسط مشتریان نگهداری میشوند.بعد از انتخاب بلوک ها توسط ماشین چندید برش به ابعاد و ضخامت مشخص درخواست شده مشتری تبدیل میگردند. در جایگاه نهایی روی سنگ بطرف پایین گذاشته شده و یک ماشین با الماس های ساینده تا وقتی که سطع سنگ هموار گردد آن را میساید.یک نوعی از مواد چسپناک بر روی سطح افشانده شده و برای چهل و هشت ساعت میگذارد تا خشک گردد. این مرحله به طرف دیگر نیز تکرار شده و بعدا آماده فرستادن به مشتریان میگردد.

image
image
image
image
image
image
image
image