پودر سنگ

پورد سنگ مرمر سفید ما بهترین پودر ساییده موجود است .گرد و غبار سنگ و یا پودر سنگ در زمین استفاده شده و معمولا به رنگ های روغنی برای کیفیت بافت محصول بدون تغیر رنگ اضافه میگردد.مورد استفاده در لایحه نقاشی ابرنگ – جلای پلاستر گچ – و برای سنگ مرمر های مصنوعی .اگر چه در ترکیبات شیمایی گچ سفید دارد – پورد سنگ خالصتر – سخت تر – متراکم تر و با جذب کمتر آب از گچ سفید است .این خصوصیات آنرا برای کاربرد های خاص که درآن سختی و صیقلی مد نظر است ایده آل میسازد .

استفاده:

  • وسایل هنری و ساخت وساز
  • مرمت و ترمیم آثار هنری
  • ساخت کانگریت و نقاشی
  • گاز دی اکسید کاربن برای پر کردن نوشابه ها

برای دانلود مشخصات پودر سنگ مرمر ما اینجا کلیک کنید :